wyroby z pelxi

RODO

Polityka Bezpieczeństwa (RODO)

Szanowni Państwo,

Wraz z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

Informujemy zatem, iż nasza firma Carpe Diem s.c Małgorzata Kowal, Krzysztof Moczydłowski z siedzibą w Nieporęcie, Stanisławów Pierwszy ul. Klonowa 12, przetwarza Państwa dane pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych oraz własnych w zakresie informacji niezbędnych do celów wykonywania umów..

Pragniemy zatem Państwa poinformować, iż :

Administratorem Państwa danych osobowych jest Carpe Diem s.c Małgorzata Kowal Krzysztof
Moczydłowski z siedzibą w 05-126 Nieporęt, Stanisławów Pierwszy, ul. Klonowa 12, NIP 951 19 21 326, REGON 014976836

Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail biuro@carpe-diem.com.pl lub na adres siedziby.
Państwa dane osobowe są / mogą być/ przetwarzane w następujących celach:

 Podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i wykonania umowy na dostawę / zakup towarów lub świadczenia usług – na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 Zgłaszania / rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

 Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora – firmom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, podmiotom zajmującym się obsługą księgową i prawną Administratora i innym dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, a także bankom i organom państwowym.

 Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń zastąpi jako pierwsze.

 Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków.
Państwa dane będą przez nas przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania zawartej umowy / zlecenia świadczenia usług, przedawnienia wynikających z nich roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nimi dokumentów rozliczeniowych
Informujemy również, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na zapytania, rozpatrzenia skarg i reklamacji.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).


CARPE DIEM s. c.